دفاع پرس

به روز شده در: ۰۶ تير ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۹
تصاویر/ مراسم وداع با پیکر مطهر ۱۵۰ شهید دفاع مقدس

تصاویر/ مراسم وداع با پیکر مطهر ۱۵۰ شهید دفاع مقدس

۰۶ تير ۱۳۹۸ - ۰۲:۲۵
عکس: رنگین‌کمان، علیمردانی و عظیمی
تصاویر/ حال و هوای امروز معراج شهدای تهران

تصاویر/ حال و هوای امروز معراج شهدای تهران

۰۵ تير ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۳
عکس: محسن رنگین‌کمان
تصاویر/ مراسم وداع با پیکر مطهر ۱۵۰ شهید دفاع مقدس (۹)

تصاویر/ مراسم وداع با پیکر مطهر ۱۵۰ شهید دفاع مقدس (۹)

۰۶ تير ۱۳۹۸ - ۰۲:۱۹
عکس: منصوره عظیمی
تصاویر/ مراسم وداع با پیکر مطهر ۱۵۰ شهید دفاع مقدس (۸)

تصاویر/ مراسم وداع با پیکر مطهر ۱۵۰ شهید دفاع مقدس (۸)

۰۶ تير ۱۳۹۸ - ۰۲:۱۶
عکس: منصوره عظیمی
تصاویر/ مراسم وداع با پیکر مطهر ۱۵۰ شهید دفاع مقدس (۷)

تصاویر/ مراسم وداع با پیکر مطهر ۱۵۰ شهید دفاع مقدس (۷)

۰۶ تير ۱۳۹۸ - ۰۲:۱۴
عکس: منصوره عظیمی
تصاویر/ مراسم وداع با پیکر مطهر ۱۵۰ شهید دفاع مقدس (۶)

تصاویر/ مراسم وداع با پیکر مطهر ۱۵۰ شهید دفاع مقدس (۶)

۰۶ تير ۱۳۹۸ - ۰۱:۵۲
عکس: حمید علیمردانی
تصاویر/ مراسم وداع با پیکر مطهر ۱۵۰ شهید دفاع مقدس (۵)

تصاویر/ مراسم وداع با پیکر مطهر ۱۵۰ شهید دفاع مقدس (۵)

۰۶ تير ۱۳۹۸ - ۰۱:۵۰
عکس: حمید علیمردانی
تصاویر/ مراسم وداع با پیکر مطهر ۱۵۰ شهید دفاع مقدس (۴)

تصاویر/ مراسم وداع با پیکر مطهر ۱۵۰ شهید دفاع مقدس (۴)

۰۶ تير ۱۳۹۸ - ۰۱:۴۷
عکس: حمید علیمردانی
تصاویر/ مراسم وداع با پیکر مطهر ۱۵۰ شهید دفاع مقدس (۳)

تصاویر/ مراسم وداع با پیکر مطهر ۱۵۰ شهید دفاع مقدس (۳)

۰۶ تير ۱۳۹۸ - ۰۱:۲۴
عکس: محسن رنگین‌کمان
تصاویر/ مراسم وداع با پیکر مطهر ۱۵۰ شهید دفاع مقدس (۲)

تصاویر/ مراسم وداع با پیکر مطهر ۱۵۰ شهید دفاع مقدس (۲)

۰۶ تير ۱۳۹۸ - ۰۱:۲۲
عکس: محسن رنگین‌کمان
تصاویر/ مراسم وداع با پیکر مطهر ۱۵۰ شهید دفاع مقدس (۱)

تصاویر/ مراسم وداع با پیکر مطهر ۱۵۰ شهید دفاع مقدس (۱)

۰۶ تير ۱۳۹۸ - ۰۱:۲۰
عکس: محسن رنگین‌کمان
دیدن تصاویر بیشتر